Български
English

Предстои сключването на договори за извършване на селекционна дейност през 2016 година: "Регистрация в Родословна книга и определяне на продуктивните и генетични качества на конете от Източнобългарска порода". Желаещите да сключат договори могат да направят заявка на e-mail: iliana_sabeva@abv.bg или да се обадят на мобилен 0888 852 447, не по-късно от 15.11.2015 година.

Асоциация “Източнобългарски Кон” е основана през 2006 година, а през 2010 е лицензирана от Министерството на земеделието и храните за осъществяване на развъдна дейност с коне от Източнобългарската порода. Основните цели на асоциацията са да подпомага националната политика и дейността на своите членове в областта на развъждането и селекцията, и да гарантира породната принадлежност и произхода на контролираната от нея популация.

От 2012 година Асоциация “Източнобългарски Кон” е пълноправен член на WBFSH. WBFSH е единствената интернационална федерация на развъдните организации на спортните породи в света. Федерацията осъществява връзката между развъдните организации на спортни коне и интернационалната спортна федерация (FEI).

© 2018 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ