Български
English

Заседание на УС на 23.11.2015 от 10.00 часа

 дневен ред:

  1. Разглеждане на дейността на асоциацията през 2015 година.
  2. Вземане на решения за размера на финансовите разходи до края на годината, съгласно Указанията за прилагане на схемата на държавна помощ.
  3. Дуги.

Засега заседанието е от 10.00 часа на 23.11.2015 в кабинета ми - Експериментална База с. Царев Брод (на 3 км от разклона за Кабиюк).

© 2019 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ