Български
English

Програма за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода, 2018 година

Заявка за участие 2018 [Изтегли .doc]


Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски Кон”.

Програмата към тестирането за 2018 година е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й.   ”Правилата за провеждане на тестиране на коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани (виж в раздел „Документи“).

Дата на провеждане: 06-07.10.2018 година. Място: с. Арбанаси, обл. Велико Търново. Домакин: ККС „Клоян-92“

Заявки за участие: до 10.08.2018 година на e-mail: iliana_sabeva@abv.bg или на тел.0888852447.

Класове (възрастови категории): 2- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 3- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода.

Представяне на конете: съгласно схемите, приложени към настоящата програмата.

Метод наоценка:

Прилага се точкова система на оценка. Всеки съдия присъжда от 1 до 10 точки с точност до 0.5. Крайната оценка се формира, като общият брой на точките се разделя на броя на съдийте. На оценка подлежат критериите: Тип; Телесни измерения; Екстериор (I,II,III раздел)*; Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност); Качества на свободен скок (техника, сила).

* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

Номинации: Съгласно правилата за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода.

Други номинации: „Шампион на публиката”; „Най-добър тоалет и визия“.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове: доц. д-р Юри Вълев, гл.ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров.

Резервни членове: зооинж. Борислав Стефанов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател - Захария Яйманова; Член на ДК -Маргарита Василева.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

Разписание

06.10.2018 - 13:00 часа –техническа конференция за участниците; 13:30- 16:30 часа – оценка на типа, екстериора и качествата на движенията (ходом на твърд терен и тръс).

07.10.2018 - от 9:30 часа – преценка качествата на движенията (ходом, тръс, галоп) и качествата на свободен скок (техника, сила). Връчване на награди и номинации.

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти мобилен 0897962083 – Г-н Тодор Кулов; такса за престой за денонощие, закупуване на сено, вацувана зърнена смеска и слама – по действащия на ККС”Калоян-92” ценоразпис.

© 2018 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ