Български
English

Развъдна програма

Р А З В Ъ Д Н А    П Р О Г Р А М А

ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА
ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКАТА ПОРОДА КОНЕ
 
2010– 2019 година

 

Изтегли програмата

© 2019 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ