Български
English

Програма за провеждане на изложба за коне от Източнобългарска порода, 2016 година

Правила за провеждане на изложби за коне от Източнобългарска порода [Изтегли .doc]


 

Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”.

Програмата е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й. ”Правилата за провеждане на изложби и тестиране за коне от Източнобългарска порода ще бъдат изцяло прилагани.

 

Дата на провеждане: 29.10.2016 година. Място: хиподрум, гр. Шумен. Домакин: ДП ”Кабиюк”.

 

Класове (възрастови категории): 3- годишни жребци; 3- годишни кобили; 4- годишни и по-възрастни кобили; 4- годишни и по-възрастни жребци.

Представяне на конете: съгласно схемата, приложена към настоящата програма; волна програма в рамките на 3 минути по желание на учасниците. Връчване на мемориални номинации веднага след приключване на оценката на съответние възрастов клас.

Метод наоценка: Точкова система (пет критерия – 20 точки). Всеки съдия дава 1 –20 точки за следните критерии: а) тип; б) глава и шия; в)корпус и гръбна линия; г) крайници; и д) движения. Използват се само кръгли числа.

Система за излъчване на шампион и вицешампион на породата: Съгласно правилата за провеждане на изложби - чрез номинация на заелите първо и второ място в класацията за съответната възрастова категория.

Други: номинация за най-добър тоалет и визия.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове – доц. д-р Юри Вълев, ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров. Резервни членове – зооинж. Борислав Стефанов, зооинж. Георги Йорданов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател – Димитър Александров; Член – Даниел Радулов.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание: 29.10.2016: 9:00 часа –техническа конференция за участниците;

10:00–12:00 часа:

1. Представяне и оценка на 4-годишни и по-възрастни жребци.
2. Представяне и оценка на 4-годишни и по-възрастни кобили.

13:00–16:00 часа:

1. Представяне и оценка на 3-годишни жребци.
2. Представяне и оценка на 3-годишни кобили.
3. Представяне и оценка на 2-годишни жребци и кобили.

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти тел. 0898649244.   Разходите за транспорт и нощувка на животните и придружаващите ги лица на Земеделските Производители с договор за участие в изложбата са за сметка на организаторите.

Заявки за участие до 10.10.2016 година.

 

© 2023 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ