Български
English

Програма за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода, 2016 година

Заявка за участие 2016 [Изтегли .doc]


 

Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”.

Програмата към тестирането за 2016 година е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й.   ”Правилата за провеждане на тестиране на коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани.

 

Дата на провеждане: 29-30.10.2016 година. Място: хиподрум, гр. Шумен. Домакин: ДП ”Кабиюк”.

 

Класове (възрастови категории): 2- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 3- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода.

Представяне на конете: съгласно схемите, приложени към настоящата програмата.

Метод наоценка:

Прилага се точкова система на оценка. Всеки съдия присъжда от 1 до 10 точки с точност до 0.5. Крайната оценка се формира, като общият брой на точките се разделя на броя на съдийте. На оценка подлежат критериите: Тип; Телесни измерения; Екстериор (I,II,III раздел)*; Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност); Качества на свободен скок (техника, сила).

* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

Номинации: Съгласно правилата за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода.

Други номинации: „Шампион на публиката”; „Най-добър тоалет и визия“.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове – доц. д-р Юри Вълев, ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров.

Резервни членове – зооинж. Борислав Стефанов, зооинж. Георги Йорданов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател – Димитър Алесксандров; Член– Даниел Радулов.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание: 29-30.10.2016:

29.10.2016 от 900часа – техническа конференция за участниците; 1300- 1500 часа – оценка на типа, екстериора и качествата на движенията (ходом на твърд терен и тръс).

30.10.2016 от 930часа – преценка качествата на движенията (ходом, тръс, галоп) и качествата на свободен скок (техника, сила). Връчване на награди и номинации.

Домакин: ДП Кабиюк

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти мобилен 0898649244 – Г-н Станислав Дечев; такса за престой за денонощие, закупуване на сено, вацувана зърнена смеска и слама – по действащия на ДП ”Кабиюк” ценоразпис.

 


 

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ