Български
English

Резултат 4 годишни и по-възрастни жребци

Р Е З У Л Т А Т И

от проведеното изложение на коне от Източнобългарска порода

Име на коня

Съдия 1

Съдия 2

 Съдия 3

Съдия 4


Среден резултат

29

КАРТЪР

8,38

8,79

9,10

8,88

8,79

 

Тип

10,0

9,0

10,0

10,0

9,75

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,0

8,7

9,0

9,5

8,79

 

Качества на движения:

7,0

9,0

8,2

7,5

7,92

 

    1.Ход

7,0

9,0

9,0

7,5

8,13

 

    2.Тръс

7,5

9,0

8,0

7,5

8,00

 

    3.Галоп

6,5

9,0

7,5

7,5

7,63

 

Свободен скок : 

8,5

8,5

9,3

8,5

8,69

 

    1. Техника

8,0

8,5

8,5

8,5

8,38

 

    2. Сила

9,0

8,5

10,0

8,5

9,00

30

КАТРАН

7,10

8,35

7,23

7,90

7,65

 

Тип

8,0

9,0

8,0

8,0

8,25

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,7

8,5

6,7

7,7

7,38

 

Качества на движения:

6,5

8,2

6,5

8,2

7,33

 

    1.Ход

6,0

8,5

6,5

8,5

7,38

 

    2.Тръс

6,5

8,0

6,0

8,0

7,13

 

    3.Галоп

7,0

8,0

7,0

8,0

7,50

 

Свободен скок : 

7,3

7,8

7,8

7,8

7,63

 

    1. Техника

7,0

7,5

7,5

7,5

7,38

 

    2. Сила

7,5

8,0

8,0

8,0

7,88

 

 

Р Е З У Л Т А Т И

Категория коне извън класация

Име на коня

Съдия 1

Съдия 2

 Съдия 3

Съдия 4


Среден резултат

32

O'COOPER

7,81

9,11

8,33

8,67

8,48

 

Тип

 

 

 

 

0,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,3

8,7

8,0

9,0

8,5

 

Качества на движения:

6,8

9,2

8,0

8,0

8,00

 

    1.Ход

6,5

9,0

8,0

7,0

7,63

 

    2.Тръс

6,5

9,0

8,0

8,0

7,88

 

    3.Галоп

7,5

9,5

8,0

9,0

8,50

 

Свободен скок : 

8,3

9,5

9,0

9,0

8,94

 

    1. Техника

8,0

9,5

9,0

9,0

8,88

 

    2. Сила

8,5

9,5

9,0

9,0

9,00

33

ZANZIBAR BLUE BLADE

7,44

9,28

8,33

9,50

8,64

 

Тип

 

 

 

 

0,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,0

9,0

8,0

10,0

8,50

 

Качества на движения:

6,3

9,3

8,0

9,0

8,17

 

    1.Ход

6,0

9,0

8,0

9,0

8,00

 

    2.Тръс

6,0

9,5

8,0

9,0

8,13

 

    3.Галоп

7,0

9,5

8,0

9,0

8,38

 

Свободен скок : 

9,0

9,5

9,0

9,5

9,25

 

    1. Техника

8,5

9,5

9,0

9,5

9,13

 

    2. Сила

9,5

9,5

9,0

9,5

9,38

34

МАРОКО

7,89

8,03

8,23

8,47

8,15

 

Тип

8,0

8,0

8,0

8,0

8,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,3

8,8

8,0

8,7

8,45

 

Качества на движения:

7,5

7,3

8,2

8,7

7,92

 

    1.Ход

7,0

7,0

8,0

9,0

7,75

 

    2.Тръс

7,5

7,0

9,0

8,5

8,00

 

    3.Галоп

8,0

8,0

7,5

8,5

8,00

 

Свободен скок : 

7,8

8,0

8,8

8,5

8,25

 

    1. Техника

8,0

8,0

8,5

8,0

8,13

 

    2. Сила

7,5

8,0

9,0

9,0

8,38

7

НОРБИ

7,51

8,50

8,50

9,50

7,59

 

Тип

 

 

 

 

0,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,2

 7

7,2 

 7,5

7,20

 

Качества на движения:

6,8

0,0

0,0

0,0

6,83

 

    1.Ход

7,0

 

 

 

7,00

 

    2.Тръс

6,5

 

 

 

6,50

 

    3.Галоп

7,0

 

 

 

7,00

 

Свободен скок : 

8,5

8,5

8,5

9,5

8,75

 

    1. Техника

8,0

8,0

8,0

9,5

8,38

 

    2. Сила

9,0

9,0

9,0

9,5

9,13

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ