Български
English

Контакти

Офис:
Асоциация "Източнобългарски кон"
9700 гр. Шумен, бул. Симеон Велики 3
тел. 0888 852 447
e-mail: m_popova1@abv.bg

Адрес за кореспонденция:
4000 Пловдив, бул. Менделеев 12

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Попова
e-mail: m_popova1@abv.bg

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Аврам Димитров Аврамов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Искъров Иванов

Николай Кирилов Николов

Радостина Маринова Василева

 

© 2023 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ