Български
English

Контакти

Офис:
Асоциация "Източнобългарски кон"
9700 гр. Шумен, кв. Макак, Админ. сграда на ДП "Кабиюк"
тел.   +359 888 852 447
e-mail: iliana_sabeva@abv.bg

Адрес за кореспонденция:
9700 Шумен, бул. Симеон Велики №3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Илияна Събева
тел.   +359 0878 610 038
e-mail: iliana_sabeva@abv.bg

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Аврам Димитров Аврамов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Искъров Иванов

Мая Георгиева Попова

Радостина Маринова Василева

 

© 2021 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ