Български
English

Генеалогична структура

 Кратък преглед на генеалогичната структура на породата

Източнобългарския кон е отечествена полукръвна ездова порода, създадена чрез сложно възпроизводително кръстосване на местни, арабски, англоарабски и полукръвни английски кобили с полукръвни и чистокръвни английски жребци. Породообразувателния процес е протекъл основно в държавните конезаводи ”Кабиюк” и ”Божурище” (”Стефан Караджа”). Развъдната работа е преминала през три етапа, като през първия и втория период, наред с Чистокръвната английска порода значително участие са взели и конете Арабска порода. Основен медтод за усъвършенствуване на стопански ценните признаци е чистопородно развъждане с периодическо прилагане на облагородително кръстосване.

Източнобългарския кон е признат за порода с постановление № 631/12.06. 1951, по доклад № 250/10.02.1951 на Министъра на Земеделието. Заложени били 16 генеалогични линии и над 27 фамилии, различаващи се по степента на изразеност на определени екстериорни, конституционални и продуктивни особености.

Заводски линии прекъснати на различни етапи от развитието на породата

Линия на чистокръвнияанглийски жребец Семпитернал

Жребецът Семпитернал (GB), роден през 1899 година от майка Семеле и баща Ксайнтрайлес е бил представител на световно извесната стара линия на Тъчстоун. Според Попов (1959, 1963), Караиванов (1981, 1984) и др. представителите на тази линия се отличавали със среден ръст, здрава конституция и добра работоспособност и са оказали съществено влияние върху консолидацията на стадото.

Линия на чистокръвният английски жребец Козак

            Козак (HUN) е импортиран от Унгария през 1907 година. Роден е през 1901 година. Произхожда от кобилата Леди Хемптан и Козма от линията на Буканир, чрез Балвани. Козак е дал изключително качествени дъщери за разплод в т.ч. Кръстанка, основоположничка на фамилия, съществуваща и в наши дни.

Линия на чистокръвният английски жребец Греми

Жребецът Греми (GB) е роден през 1905 година от Мисс Логан и Галти-Мор, внук на знаменития в чистокръвното коневъдство Бенд-Ор. Линията се е развивала само в КЗ“Ст.Караджа”. След Греми продуцирали жребците Гръмобой, Губер, Гриф, Гирлянд. Последния представител на линията бил Горделив от Валенция и Гирлянд, след което тя е прекъсната през 1984 година.

Линия на чистокръвният английски жребец Лаудон

Лаудон (AUS) е роден през 1904 година от Памела и Дънкан. Дънкан е син на Донкастер и е печелил Сент Лежер в Будапеща през 1893 година.

Това е една от най-широко разпространените в миналото линии. Представителите й били от по-лек тип, с благородни телесни форми и с много добри бегови и скокови възможности. Със своите наследствени заложби заводските жребци и кобили допринесли за подобряване и консолидиране на признаците обект на селекция. Прекъсната е през 1978 година.

Линия на чистокръвният английски жребец Емилиен

Жребецът Емилиен (AUS), роден през 1913 година е импортиран от Радауц през 1917 година. Негови родители са Емили Мелтон от старата линия на Стокуел и Каптивейшън, син на великия Силлене. Притежавал е много добри бегови качества, които твърдо предавал в потомството. Линията е била прекъсната през 1960-те години.

 

Линия на чистокръвният английски жребецВерешкард

Верешкард (AUS) е роден през 1913 година. Той произхождал от майка Вестал Върджин и баща Кинг Роб, син на Кинг Махмаут от старата линия на Харкауей. Вестал Върджин била дъщеря на Матчбокс. Верешкард продуцирал в конезавода “Божурище” и оставил няколко много добри кобили-майки, които чрез своите потомци допринесли за развитието на породата. Конете от линията на Верешкард били от по-лек тип, но с много добър екстерор. След съкращаването на конското поголовие през 1942 година линията е прекъсната.

 

Линия на полукръвния жребец Бетяр

Жребецът Бетяр (HUN) е роден през1914 година. Импортиран е от Унгария през 1917 година. Неговата майка Бетяр ІІІ била дъщеря на жребеца Юрмени Нониус, а баща му Барристер бил чистокръвен жребец от старата линия на Тъчстоун, чрез разклонението на Дъ Ломбард.

Представителите на тази линия са били по-масивни, със здрава конституция и високи производителни способности в бягане, скачане и впряг. Изиграла важна роля в създаването и усъвършенствуването на Източнобългарската порода линията е прекъсната през 1968 г.

 

Линия на полукръвния жребец Фенек

Фенек (HUN) е внесен от Унгария през 1922 година и се предполага се, че е внук на действалия в Унгария чистокръвен жребец Фенек. Роден е през 1918 година и притежавал много добре развит корпус и безупречна гръбна линия, качества, които твърдо предавал в потомство. Линията е допринесла е за подобряване екстериора и масивността на конете от полукръвното стадо. Прекъсната е през 1955 година.

Линия на чистокръвният английски жребец Еделкнабе

Линията е имала генеалогично разпространение и в двете стопанства (схема 3). Роденият през 1928 година Еделкнабе (GER) е произхождал е от дъщерята на Дарк Роналд Ебереше и от Пойзонед Ерроу, син на Спеарминт от старата линия на Тъчстоун. По данни на Добрев (1963) 31,2% от неговите приплоди са печелили награди на хиподрумите. Конете от линията на Еделкнабе притежавали красиви и благородни телесни форми, свободни и хармонични движения, и много добри спортни качества, проявени в гладки надпрепусквания, стипълчейз, прескачане на препятствия и обездка. Линията е прекъсната в края на 70-те години на миналия век.

 

Линия на чистокръвният английски жребец Гудлък

            Гудлък (HUN) е закупен от Унгария през 1933 година. Син е на жребецът Тамар от разклонението на Спрингфилд чрез Рок Сенд и кобилата Годалминг, внучка на Флаинг Фокс от старата линия на Бенд Ор чрез Ормонде. Представителите на тази линия били типични ездови коне и се отличавали с по-голяма височина при холката, относително по-плитки гърди, суха мускулатура и силно възбудима нервна система.

 

Линия на чистокръвният английски жребец Нерон

Линията е била една от основните за конезавода “Ст. Караджа”. Основоположникът е роден през 1930 година от Репюли Галамб и Наплопо. Наплопо бил представител на старата линия на Бърдкечер, чрез разклонението на Спрингфилд. Нерон (HUN) намерил добра генетична връзка с кобили от линиите на Еделкнабе, Верекшард и Лаудон (Добрев 1963). През 1990 година линията е била прекъсната.

 

Линия на полукръвния жребец Галион

Линията е формирана в КЗ”Кабиюк”. Галион (HUN) е закупен от унгарския конезавод “Кишбер” през 1936. Роден е през 1932 година от Филоу І и Слейв Галлион І, внук на чистокръвния Галлинуле от старата линия на Бърдкечер. След Галион в последователност са действали жребците Гръмобой, Гаусгрин и Гръм. Гаусгрин показал невероятна издръжливост в международните стъпълчейзни състезания в Пардубице, Чехословакия. Феновете на хиподромите в чужбина го наричали “стоманеният кон”. Неговите приплоди се отличавали с конституционална здравина и добри спортни прояви. В края на 1980-те години, при нещастен случай по време на състезание последния заводски представител починал, а линията била прекъсната.

 

Линия на полукръвния жребец Фуриозо VII – 3

Жребецът Фуриозо VII-3 (HUN) произхождал от унгарската породата Фуриозо Нордстар. Той бил масивен жребец с много добър екстериор и по тип се доближавал до този на Източнобългарския кон. Роден е през 1935 година от майка Фуриозо ІІІ и баща Фуриозо VІІ. След него заводско предназначение получил жребецът Футбол (Българка и Фуриозо VII-3). Той допринесъл за затвърдяването на по-масивния тип в Основен продължител на линията бил жребецът Фал (Любима и Футбол), който показал много добри резултати в дисциплината прескачане на препядствия. Конете от линия Фуриозо VII-3 били представители на по-тежкия тип на породата и се отличавали с ръстовитост, масивност и здрава конституция. Линията е имала значение само за развитието на кабиюшкото стадо. Прекъсната е през 1988 година. Увлечението по гладките надпрепусквания в близкото минало била причината да бъдат подценени качествата на конете от тази линия.

 

Съвременни аспекти на работа с породата

 

Заводски линии

 

Линия на чистокръвният английски жребец Вустершир

         Импортираният от Русия жребец Вустершир (RUS) е роден през 1901 година от майка Леди Баркалдине и баща Уоркестер. Уоркестер е бил внук Донкастер и правнук на известния Стокуел.По отношение на телесното развитие, животните от тази линия се отличавали от представителите на всички други линии, чиито родоначалници били чистокръвни английски жребци с масивност, много добре развит гръден кош, солидна костна система, плътно и релефно очертана мускулатура и здрава конституция. Конете притежавали много добър скоростен потенциал и проявявали най-добрите си качества на по-къси дистанции и в дисциплината шампионат.

 

Линия на чистокръвният английски жребец Тихани

Тихани (GB) е внесен от Унгария и произхожда от майка Сисиромер и баща Сон-ин-Лоу от Дарк Роналд. Роден е през 1928 година.

Изследванията на редица автори свидетелстват, че още първите представители на линията притежавали голяма бързина, дистанционна издръжливост и много добри скокови способности. Тази експресивност на генетичния материал продължава и до наши дни. Настоящият продължител на линията е жребецът Тарзан, показал изключително добри резултати в дисциплината обездка.

 

Линия на чистокръвният английски жребец Зенгер

Роденият през 1941 година жребец Зенгер (POL), от майка Сурма ІІІ и баща Юмар е основоположник на линия, чиито представители се отличавали с пропорционално телосложение, много добра замускуленост, здрава плътна конституция и добри производителни способности. По бащина линия той бил потомък на известния в европейското чистокръвно коневъдство жребец Фелс, а по майчина – на Фервор и Галти-Мор. Представителите на тази линия се отличавали с изключителна силова и дистанционна издръжливост в гладки надпрепусквания на тежки и кални писти. През последните години те показаха добри резултати в дисциплините на конния спорт.

 

Други жребци основатели на формиращи се линии

 

            Чистокръвният английски жребец Астер, роден през 1958 година от Азалия и Дорпат е действал в КЗ” Стефан Караджа”. Той бил представител на линията Фаларис чрез Феър Уей. От него в последователност продуцирали Абзац от Зетка и сина на Абзац - Арсенал от кобила Елба. Арсенал бе един от най-добрите за времето си коне състезавали се в дисциплината прескачане на препядствия. В настоящият момент линията се развива в трета генерация чрез правнука на Астер – жребеца Астазар. Астазар е роден през 1993 година от Зигона (Небраска и Загон).

            В началото на 1980-те години в конезаводите започнало кръстосване на източнобългарски кобили с хановерски жребци. Целта била бъдат подобрени масивността и темперамента на конете, с оглед тяхното по-добро представяне в състезанията по конен спорт. Жребците Да Капо, Акрундос, и Щурм оставиха качествени заводски майки, чиито приплоди с източнобългарски жребци бяха в типа на породата. Малко по-късно бе внесен жребецът Айстанцер, който може да бъде считан за основоположник на генеалогична линия.

Айстанцер ероден през 1985 година и принадлежи към една от най-разпространените в Хановерската порода линия А. Родоначалник на линията в Германия е бил чистокръвния английски жребец АдептусXX. Значение за развитието на линията в Източнобългарската порода коне са имали синовете на Айстанцер – хановерския Авантаж и Аден от източнобългарската Еригона. В настоящият момент продуцират Амбасадор от майка Дева и сина му Алегро от майка Граматика.

 

Заводски фамилии

Работата по създаването им е протекла относително самостоятелно в конезаводите ”Кабиюк” и ”Стефан Караджа”. В Конезавода “Кабиюк” са формирани 10 фамилии – на Кръстанка, Хана, Ходейда, Линия, Луна, Килия, Лонгуза, Спартанка, Славянка, Ликующа и Лейла. В конезавода “Божурище” по-късно “Ст.Караджа” са формирани 16 фамилии – Водка, Марча, Материя, Геновева, Малта, Нагайка Гривица I, Хаборт, Неразделна, Охота, Силистра и др. Родоначалнички на малки, отдавна прекъснати фамилии били кобилите Драга, Ида, Ирен, Наредба и Плакалница.

 

Съвременни аспекти на развъдната работа с породата

Източнобългарската порода коне има статут на застрашена от изчезване. Една от проритетните задачи пред селекционерите е осъществаване на мониторинг върху ефективния размер на популацията, изменението на генеалогичната структура и динамиката на фенотипните и генетични параметри на породата.

До началото на 1990-те години оценката на развъдната стойност на конете по отношение на работоспособността е била извършвана в гладки надпрепусквания и стипълчейз. През последните две десетилетия селекцията бе насочена към производство на висококласни коне за класическите дисциплини на конния спорт, при което започнало облагородително кръстосване с жребци от наложилите се в спортното коневъдство Хановерска, Тракененска и Холщайнска породи. Приплодите с 25% генетична плазма /кръвност/ от тези породи са в типа на Източнобългарския кон и по телесно развитие и екстериор отговаряли на международните изисквания към спортните породи.

Лицензирана организация за извършване на дейности по селекция и репродукция с коне от Източнобългарска порода за периода 2010-2020 година е Асоциация “Източнобългарски кон” (решение 40/05.03.2010 на Министъра на Земеделието и Храните).

Към 22.10.2009 година от асоциацията били регистрирани 439 коня в т.ч. 25 жребеца; 175 кобили, от които 140 кобили-майки; 89 женски кончета от 1 до 3 години; 89 мъжки кончета от 1 до 4 години; кастрати 46 и коне с недоизяснен произход 15. От жребците 28% били представители на генеалогичните линии, 16% произхождали от чистокръвни английски жребци и 36% – от хановерски и холщайнски жребци. Бащите на останалите жребци принадлежали към други новосформиращи се линии. От кобилите майки 33% били от генеалогичните линии, 25 % били дъщери на жребци от Чистокръвна Английска порода, 36% били дъщери на източнобългарски майки и хановерски жребци. Останалите 6 % произхождали от източнобългарски майки и бащи от новосформиращи се линии. Към изградените в породата фамилии принадлежало 81% от маточното поголовие. С най-голям обем били маточните гнезда от фамилиите на Неразделна (схема 4), Охота (схема 5), Ликующа (схема 6), Лейла (схема 7) и Лонгуза. Останалите 14 фамилии имали от 1 до 3 представителки в разплод.

 

Тарзан, 1993 от Тиберий и Зенеида, представител на линията на Тихани.

 

Гейвериор, 1998 от Геликон и Веригава (от линията на Вустершир)

 

Велизар, 1998, от Вилхелм (от линията на Вустершир) и Заклета

 

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ