Български
English

Сертификат за заплождане

Сертификатът за заплождане на кобила е документ, чиято основна роля е да удостовери заплождането на кобилата с даден жребец.

Сертификатът следва да бъде попълнен дори и в случай, че кобилата не е заченала и е останала ялова. При многократно заплождане на кобилата с един и същ жребец в продължение на един случен сезон се допуска сертификатът да бъде издаден само за последния цикъл на заплождане (само за последното изкуствено заплождане).

Сертификатът се попълва в три екземпляра от собственика на жребеца или от лицето, извършило заплождането, когато кобилата е осеменена изкуствено. Попълването на номера на сертификата за заплождане в съответното поле на заявлението е задължително! Сертификатът се издава в три екземпляра, по един за собственика на кобилата, за собственика на жребеца (собственика на семенната течност) и за Асоциацията. Собственикът на жребеца (семенната течност) е длъжен да предаде в Асоциацията.

В случай, че сертификата за заплождане не е представен в асоциацията до до 31 октомври на годината, в която е издаден, то същия задължително съпровожда заявлението за издаване на паспорт (Регламент 262/2015 ЕС).

Изтегли Сертификат за заплождане [.docx]

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ