Български
English

Новини

ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” по собствена инициатива свиква редовно  Общо събрание, което ще се проведе на 13.06.2023 година (вторник) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен,

при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията и УС за 2022 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2022 г. и проекто-бюджета за 2023 година.
 3. Прием на нови членове.
 4. Разни.

На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК”

/гл.ас. д-р Мая Попова/

04.05.2023 год.


Бридинг клиника на 07.10.2022 г. от 9:00 часа на СК Тракиец

АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН“, АСОЦИАЦИЯ „ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ КОН“ и „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ“ ОРГАНИЗИРАТ:
„Бридинг клиника“ на 07.10.2022 г. от 9:00 часа на СК „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив.
Водещ е гост лектор Питър Стрийбош – Нидерландия
Посещенията и участието в мероприятието са със свободен достъп.


ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” по собствена инициатива свиква редовно  Общо събрание, което ще се проведе на 13.05.2022 година (петък) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен,

при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията и УС за 2021 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2021 г. и проекто-бюджета за 2022 година.
 3. Прием на нови членове.
 4. Разни.

            На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Забележка: ОС ще се проведе съгласно действащата към момента на провеждането законодателна и нормативна уредба по отношение на пандемията COVIT 19.

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

30.03.2022 год.


ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” по собствена инициатива свиква редовно  Общо събрание, което ще се проведе на 21.07.2021 година (сряда) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен,

при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията и УС за 2020 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2020 г. и проекто-бюджета за 2021 година.
 3. Прием на нови членове.
 4. Разни.

            На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

 

Забележка: ОС ще се проведе съгласно действащата към момента на провеждането законодателна и нормативна уредба по отношение на пандемията COVIT 19.

 

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

 

 

04.06.2021 год.


ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” по собствена инициатива свиква редовно  Общо събрание, което ще се проведе на 24.07.2020 година (петък) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен, 

при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията и УС за 2019 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2019 г. и проекто-бюджета за 2020 година. 
 3. Прием на нови членове. 
 4. Разни.

            На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Забележка: ОС ще се проведе съгласно действащата към момента на провеждането законодателна и нормативна уредба по отношение на пандемията COVIT 19.

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/


ПОКАНА за провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание

На основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 29.03.2019 година (петък) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен.

при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за 2018 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2018 година и приемане на проекто-бюджет за 2019 година.Приемане отчета на контролния съвет.
 3. Освобождаване от отговорност на настоящия УС и Контролния съвет.
 4. Промени в Устава на Асоциация “Източнобългарски кон”
 5. Избор на нов УС, Председател и Заместник-председател.
 6. Прием на нови членове.
 7. Разни.

            На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

 

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

 

27.02.2019 год.

Съгласно чл. 20 от Устава на Асоциацията поканата за ОС бе поставена на мястото за обновления в сградата на ДП Кабиюк, на 27.02.2019 г.


Eastbulgarian horse show 2018


Програма за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода, 2018 година

Заявка за участие 2018 [Изтегли .doc]


Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски Кон”.

Програмата към тестирането за 2018 година е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й.   ”Правилата за провеждане на изложба и тестиране на коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани (виж в раздел „Документи“ на сайт www.eastbul.com).

Дата на провеждане: 06-07.10.2018 година. Място: с. Арбанаси, обл. Велико Търново.  Домакин: ККС „Клоян-92“

Заявки за участие: до 10.08.2018 година на e-mail: iliana_sabeva@abv.bg или на тел.0888852447.

Класове (възрастови категории): 2- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 3- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 4- годишни и по-възрастни жребци и кобили.

Представяне на конете: съгласно схемите, приложени към настоящата програмата.

Метод на оценка:

Прилага се точкова система на оценка. Всеки съдия присъжда от 1 до 10 точки с точност до 0.5. Крайната оценка се формира, като общият брой на точките се разделя на броя на съдийте. На оценка подлежат критериите: Тип; Телесни измерения; Екстериор (I,II,III раздел)*; Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност); Качества на свободен скок (техника, сила).

* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

Номинации: Съгласно правилата за провеждане на изложба и тестиране за коне от Източнобългарска порода.

Други номинации: „Шампион на публиката”; „Най-добър тоалет и визия“.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове: доц. д-р Юри Вълев, гл.ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров.

Резервни членове: зооинж. Борислав Стефанов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател - Захария Яйманова; Член на ДК - Маргарита Василева.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание

06.10.2018г. 13:00 часа – техническа конференция за участниците; 13:30 - 16:30 часа – оценка на типа, екстериора и качествата на движенията (ходом на твърд терен и тръс).

07.10.2018г. 9:30 часа – преценка качествата на движенията (ходом, тръс, галоп), екстериора и качествата на свободен скок (техника, сила). Връчване на награди и номинации.

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти мобилен 0897962083 –Г-жа Захария Яйманова; 0893310798 –  Г-н Тодор Кулов; такса за престой за денонощие, закупуване на сено, вацувана зърнена смеска и слама –  по действащия на ККС”Калоян-92” ценоразпис.

 

 


ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 05.06.2018 година (вторник) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен.

при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период. Отчет за дейността на УС през 2017 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2017 година и приемане на проекто-бюджет за 2018 година.Приемане отчета на контролния съвет.
 3. Прием на нови членове.
 4. Разни.

На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

18.04.2018 год.


ПОКАНА за редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциация “Източнобългарски кон”

Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” на основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на Асоциацията свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 29.05.2017 г. (Понеделник) в гр.Шумен в Земеделски Институт, гр. Шумен от 13:00 часа при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период. Отчет за дейността на УС през 2016 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2016 година и приемане на проекто-бюджет за 2017 година.Приемане отчета на контролния съвет.
 3. Прием на нови членове.
 4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК” доц. д-р Илияна Събева

18.04.2017 год.


КЛАСИРАНЕ НА КОНЕТЕ ОТ ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКА ПОРОДА НОМИНИРАНИ В ПРОВЕДЕНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ И ТЕСТИРАНЕ - 2016 ГОДИНА

КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ ЖРЕБЦИ

КЛАСАЦИЯ

ИМЕ

РЕЗУЛТАТ

СОБСТВЕНИК

1

МОНТЕВИДЕО

 17.60

Недко Гайдаров

2

КОРИНТ

 16.84

д-р Красимира Иванова

3

ЛАГАДАР

 15.60

д-р Веселина Дончева

4

ЛОРД ПРИМЕРО

 15.28

ККС Мизия

 

КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ КОБИЛИ

КЛАСАЦИЯ

ИМЕ

РЕЗУЛТАТ

СОБСТВЕНИК

1

АЛЛЕГРА

 16.76

д-р Веселина Дончева

1

АКОДЕТА

 16.76

Красимир Искъров

3

АПОКАЛИПТИКА

 16.64

ККС Мизия

4

КАЛИГРАФИЯ

 16.56

Красимир Искъров

5

МЪЛВА

 15.44

Георги Ангелов

6

АГЛАЯ

 15.08

Тончо Транакиев

7

АНАБЕЛ

 14.28

Аврам Аврамов

 

КАТЕГОРИЯ ДВЕ-ГОДИШНИ ЖРЕБЦИ И КОБИЛИ

КЛАСАЦИЯ

ИМЕ НА КОНЯ

РЕЗУЛТАТ

%

СОБСТВЕНИК

1

КАПРИЧОЗА

 8.18  110.15

 ДП Кабиюк

2

КОНЧИТА

 7.98  107.39

 ДП Кабиюк

3

ВАЛЕНТИНА КУИН

 7.85  105.64

 Красимир Искъров

4

ЗЕТРА

 7.78  104.76

ДП Кабиюк

5

ЗАХИРА

 7.68  103.35

 ДП Кабиюк

6

КАСКАДА

 7.60  102.27

 ККС Калоян92

7

КУИДАМС РУБИН ЗОН

 7.56  101.73

 Красимир Искъров

8

КАЛИПСО

 7.55  101.67

 ДП Кабиюк

9

КЛЕМЕНТИНА

 7.44  100.19

 ДП Кабиюк

 

ПРИСЪДЕНИ НОМИНАЦИИ

 

 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ ЖРЕБЦИ – ЖРЕБЕЦ МОНТЕВИДЕО. ДВУКРАТЕН ШАМПИОН НА ПОРОДАТА.
 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ЧЕТИРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ КОБИЛИ – КОБИЛА АЛЛЕГРА.
 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ КОБИЛИ – КОБИЛА АГЛАЯ.
 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ДВЕ-ГОДИШНИ ЖРЕБЦИ И КОБИЛИ – КОБИЛА КАПРИЧОЗА.
 • ШАМПИОН НА ПУБЛИКАТА - КУИДАМС РУБИН ЗОН, СОБСТВЕНИК КРАСИМИР ИСКЪРОВ.
 • НАЙ ДОБЪР ТОАЛЕТ – ЖРЕБЕЦ КОРИНТ СЪС СОБСТВЕНИК КРАСИМИРА ИВАНОВА И КОБИЛА АЛБА СЪС СОБСТВЕНИК ККС КАЛОЯН 92.
 • СТОПАНИН НА ГОДИНАТА – Г-Н АВРАМ ДИМИТРОВ АВРАМОВ, ГР. ВАРНА


Програма за провеждане на изложба за коне от Източнобългарска порода, 2016 година

Правила за провеждане на изложби за коне от Източнобългарска порода [Изтегли .doc]


 

Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”.

Програмата е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й. ”Правилата за провеждане на изложби и тестиране за коне от Източнобългарска порода ще бъдат изцяло прилагани.

 

Дата на провеждане: 29.10.2016 година. Място: хиподрум, гр. Шумен. Домакин: ДП ”Кабиюк”.

 

Класове (възрастови категории): 3- годишни жребци; 3- годишни кобили; 4- годишни и по-възрастни кобили; 4- годишни и по-възрастни жребци.

Представяне на конете: съгласно схемата, приложена към настоящата програма; волна програма в рамките на 3 минути по желание на учасниците. Връчване на мемориални номинации веднага след приключване на оценката на съответние възрастов клас.

Метод наоценка: Точкова система (пет критерия – 20 точки). Всеки съдия дава 1 –20 точки за следните критерии: а) тип; б) глава и шия; в)корпус и гръбна линия; г) крайници; и д) движения. Използват се само кръгли числа.

Система за излъчване на шампион и вицешампион на породата: Съгласно правилата за провеждане на изложби - чрез номинация на заелите първо и второ място в класацията за съответната възрастова категория.

Други: номинация за най-добър тоалет и визия.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове – доц. д-р Юри Вълев, ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров. Резервни членове – зооинж. Борислав Стефанов, зооинж. Георги Йорданов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател – Димитър Александров; Член – Даниел Радулов.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание: 29.10.2016: 9:00 часа –техническа конференция за участниците;

10:00–12:00 часа:

1. Представяне и оценка на 4-годишни и по-възрастни жребци.
2. Представяне и оценка на 4-годишни и по-възрастни кобили.

13:00–16:00 часа:

1. Представяне и оценка на 3-годишни жребци.
2. Представяне и оценка на 3-годишни кобили.
3. Представяне и оценка на 2-годишни жребци и кобили.

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти тел. 0898649244.   Разходите за транспорт и нощувка на животните и придружаващите ги лица на Земеделските Производители с договор за участие в изложбата са за сметка на организаторите.

Заявки за участие до 10.10.2016 година.

 


Програма за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода, 2016 година

Заявка за участие 2016 [Изтегли .doc]


 

Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”.

Програмата към тестирането за 2016 година е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й.   ”Правилата за провеждане на тестиране на коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани.

 

Дата на провеждане: 29-30.10.2016 година. Място: хиподрум, гр. Шумен. Домакин: ДП ”Кабиюк”.

 

Класове (възрастови категории): 2- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 3- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода.

Представяне на конете: съгласно схемите, приложени към настоящата програмата.

Метод наоценка:

Прилага се точкова система на оценка. Всеки съдия присъжда от 1 до 10 точки с точност до 0.5. Крайната оценка се формира, като общият брой на точките се разделя на броя на съдийте. На оценка подлежат критериите: Тип; Телесни измерения; Екстериор (I,II,III раздел)*; Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност); Качества на свободен скок (техника, сила).

* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

Номинации: Съгласно правилата за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода.

Други номинации: „Шампион на публиката”; „Най-добър тоалет и визия“.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове – доц. д-р Юри Вълев, ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров.

Резервни членове – зооинж. Борислав Стефанов, зооинж. Георги Йорданов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател – Димитър Алесксандров; Член– Даниел Радулов.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание: 29-30.10.2016:

29.10.2016 от 900часа – техническа конференция за участниците; 1300- 1500 часа – оценка на типа, екстериора и качествата на движенията (ходом на твърд терен и тръс).

30.10.2016 от 930часа – преценка качествата на движенията (ходом, тръс, галоп) и качествата на свободен скок (техника, сила). Връчване на награди и номинации.

Домакин: ДП Кабиюк

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти мобилен 0898649244 – Г-н Станислав Дечев; такса за престой за денонощие, закупуване на сено, вацувана зърнена смеска и слама – по действащия на ДП ”Кабиюк” ценоразпис.

 


 


1 общо 13 Предишна 13   Следваща     Квадратура
© 2023 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ