Български
English

Новини

ПОКАНА за провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание

На основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 29.03.2019 година (петък) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен.

при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за 2018 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2018 година и приемане на проекто-бюджет за 2019 година.Приемане отчета на контролния съвет.
 3. Освобождаване от отговорност на настоящия УС и Контролния съвет.
 4. Промени в Устава на Асоциация “Източнобългарски кон”
 5. Избор на нов УС, Председател и Заместник-председател.
 6. Прием на нови членове.
 7. Разни.

            На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

 

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

 

27.02.2019 год.

Съгласно чл. 20 от Устава на Асоциацията поканата за ОС бе поставена на мястото за обновления в сградата на ДП Кабиюк, на 27.02.2019 г.


Eastbulgarian horse show 2018


Програма за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода, 2018 година

Заявка за участие 2018 [Изтегли .doc]


Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски Кон”.

Програмата към тестирането за 2018 година е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й.   ”Правилата за провеждане на изложба и тестиране на коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани (виж в раздел „Документи“ на сайт www.eastbul.com).

Дата на провеждане: 06-07.10.2018 година. Място: с. Арбанаси, обл. Велико Търново.  Домакин: ККС „Клоян-92“

Заявки за участие: до 10.08.2018 година на e-mail: iliana_sabeva@abv.bg или на тел.0888852447.

Класове (възрастови категории): 2- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 3- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 4- годишни и по-възрастни жребци и кобили.

Представяне на конете: съгласно схемите, приложени към настоящата програмата.

Метод на оценка:

Прилага се точкова система на оценка. Всеки съдия присъжда от 1 до 10 точки с точност до 0.5. Крайната оценка се формира, като общият брой на точките се разделя на броя на съдийте. На оценка подлежат критериите: Тип; Телесни измерения; Екстериор (I,II,III раздел)*; Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност); Качества на свободен скок (техника, сила).

* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

Номинации: Съгласно правилата за провеждане на изложба и тестиране за коне от Източнобългарска порода.

Други номинации: „Шампион на публиката”; „Най-добър тоалет и визия“.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове: доц. д-р Юри Вълев, гл.ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров.

Резервни членове: зооинж. Борислав Стефанов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател - Захария Яйманова; Член на ДК - Маргарита Василева.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание

06.10.2018г. 13:00 часа – техническа конференция за участниците; 13:30 - 16:30 часа – оценка на типа, екстериора и качествата на движенията (ходом на твърд терен и тръс).

07.10.2018г. 9:30 часа – преценка качествата на движенията (ходом, тръс, галоп), екстериора и качествата на свободен скок (техника, сила). Връчване на награди и номинации.

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти мобилен 0897962083 –Г-жа Захария Яйманова; 0893310798 –  Г-н Тодор Кулов; такса за престой за денонощие, закупуване на сено, вацувана зърнена смеска и слама –  по действащия на ККС”Калоян-92” ценоразпис.

 

 


ПОКАНА за провеждане на редовно годишно Общо събрание

На основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на организацията, Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 05.06.2018 година (вторник) от 12.30 часа в админстративната сграда на Земеделски Институт, гр. Шумен.

при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период. Отчет за дейността на УС през 2017 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2017 година и приемане на проекто-бюджет за 2018 година.Приемане отчета на контролния съвет.
 3. Прием на нови членове.
 4. Разни.

На основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК”:

/доц. д-р Илияна Събева/

18.04.2018 год.


ПОКАНА за редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциация “Източнобългарски кон”

Управителният съвет на Асоциация “Източнобългарски кон” на основание на чл.26 и чл. 27(1) от Устава на Асоциацията свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 29.05.2017 г. (Понеделник) в гр.Шумен в Земеделски Институт, гр. Шумен от 13:00 часа при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период. Отчет за дейността на УС през 2016 година.
 2. Приемане на финансовия отчет за 2016 година и приемане на проекто-бюджет за 2017 година.Приемане отчета на контролния съвет.
 3. Прием на нови членове.
 4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 21 ал. 2 от Устава на Асоциацията общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на Асоциация “ИБК” доц. д-р Илияна Събева

18.04.2017 год.


КЛАСИРАНЕ НА КОНЕТЕ ОТ ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКА ПОРОДА НОМИНИРАНИ В ПРОВЕДЕНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ И ТЕСТИРАНЕ - 2016 ГОДИНА

КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ ЖРЕБЦИ

КЛАСАЦИЯ

ИМЕ

РЕЗУЛТАТ

СОБСТВЕНИК

1

МОНТЕВИДЕО

 17.60

Недко Гайдаров

2

КОРИНТ

 16.84

д-р Красимира Иванова

3

ЛАГАДАР

 15.60

д-р Веселина Дончева

4

ЛОРД ПРИМЕРО

 15.28

ККС Мизия

 

КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ КОБИЛИ

КЛАСАЦИЯ

ИМЕ

РЕЗУЛТАТ

СОБСТВЕНИК

1

АЛЛЕГРА

 16.76

д-р Веселина Дончева

1

АКОДЕТА

 16.76

Красимир Искъров

3

АПОКАЛИПТИКА

 16.64

ККС Мизия

4

КАЛИГРАФИЯ

 16.56

Красимир Искъров

5

МЪЛВА

 15.44

Георги Ангелов

6

АГЛАЯ

 15.08

Тончо Транакиев

7

АНАБЕЛ

 14.28

Аврам Аврамов

 

КАТЕГОРИЯ ДВЕ-ГОДИШНИ ЖРЕБЦИ И КОБИЛИ

КЛАСАЦИЯ

ИМЕ НА КОНЯ

РЕЗУЛТАТ

%

СОБСТВЕНИК

1

КАПРИЧОЗА

 8.18  110.15

 ДП Кабиюк

2

КОНЧИТА

 7.98  107.39

 ДП Кабиюк

3

ВАЛЕНТИНА КУИН

 7.85  105.64

 Красимир Искъров

4

ЗЕТРА

 7.78  104.76

ДП Кабиюк

5

ЗАХИРА

 7.68  103.35

 ДП Кабиюк

6

КАСКАДА

 7.60  102.27

 ККС Калоян92

7

КУИДАМС РУБИН ЗОН

 7.56  101.73

 Красимир Искъров

8

КАЛИПСО

 7.55  101.67

 ДП Кабиюк

9

КЛЕМЕНТИНА

 7.44  100.19

 ДП Кабиюк

 

ПРИСЪДЕНИ НОМИНАЦИИ

 

 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ ЖРЕБЦИ – ЖРЕБЕЦ МОНТЕВИДЕО. ДВУКРАТЕН ШАМПИОН НА ПОРОДАТА.
 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ЧЕТИРИ-ГОДИШНИ И ПО-ВЪЗРАСТНИ КОБИЛИ – КОБИЛА АЛЛЕГРА.
 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ТРИ-ГОДИШНИ КОБИЛИ – КОБИЛА АГЛАЯ.
 • ШАМПИОН НА ПОРОДАТА В КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ ДВЕ-ГОДИШНИ ЖРЕБЦИ И КОБИЛИ – КОБИЛА КАПРИЧОЗА.
 • ШАМПИОН НА ПУБЛИКАТА - КУИДАМС РУБИН ЗОН, СОБСТВЕНИК КРАСИМИР ИСКЪРОВ.
 • НАЙ ДОБЪР ТОАЛЕТ – ЖРЕБЕЦ КОРИНТ СЪС СОБСТВЕНИК КРАСИМИРА ИВАНОВА И КОБИЛА АЛБА СЪС СОБСТВЕНИК ККС КАЛОЯН 92.
 • СТОПАНИН НА ГОДИНАТА – Г-Н АВРАМ ДИМИТРОВ АВРАМОВ, ГР. ВАРНА


Програма за провеждане на изложба за коне от Източнобългарска порода, 2016 година

Правила за провеждане на изложби за коне от Източнобългарска порода [Изтегли .doc]


 

Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”.

Програмата е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й. ”Правилата за провеждане на изложби и тестиране за коне от Източнобългарска порода ще бъдат изцяло прилагани.

 

Дата на провеждане: 29.10.2016 година. Място: хиподрум, гр. Шумен. Домакин: ДП ”Кабиюк”.

 

Класове (възрастови категории): 3- годишни жребци; 3- годишни кобили; 4- годишни и по-възрастни кобили; 4- годишни и по-възрастни жребци.

Представяне на конете: съгласно схемата, приложена към настоящата програма; волна програма в рамките на 3 минути по желание на учасниците. Връчване на мемориални номинации веднага след приключване на оценката на съответние възрастов клас.

Метод наоценка: Точкова система (пет критерия – 20 точки). Всеки съдия дава 1 –20 точки за следните критерии: а) тип; б) глава и шия; в)корпус и гръбна линия; г) крайници; и д) движения. Използват се само кръгли числа.

Система за излъчване на шампион и вицешампион на породата: Съгласно правилата за провеждане на изложби - чрез номинация на заелите първо и второ място в класацията за съответната възрастова категория.

Други: номинация за най-добър тоалет и визия.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове – доц. д-р Юри Вълев, ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров. Резервни членове – зооинж. Борислав Стефанов, зооинж. Георги Йорданов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател – Димитър Александров; Член – Даниел Радулов.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание: 29.10.2016: 9:00 часа –техническа конференция за участниците;

10:00–12:00 часа:

1. Представяне и оценка на 4-годишни и по-възрастни жребци.
2. Представяне и оценка на 4-годишни и по-възрастни кобили.

13:00–16:00 часа:

1. Представяне и оценка на 3-годишни жребци.
2. Представяне и оценка на 3-годишни кобили.
3. Представяне и оценка на 2-годишни жребци и кобили.

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти тел. 0898649244.   Разходите за транспорт и нощувка на животните и придружаващите ги лица на Земеделските Производители с договор за участие в изложбата са за сметка на организаторите.

Заявки за участие до 10.10.2016 година.

 


Програма за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода, 2016 година

Заявка за участие 2016 [Изтегли .doc]


 

Условия за участие: коне от Източнобългарска порода регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”.

Програмата към тестирането за 2016 година е договор между участниците и организаторите и същата и не се изменя от организаторите след оповестяването й.   ”Правилата за провеждане на тестиране на коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани.

 

Дата на провеждане: 29-30.10.2016 година. Място: хиподрум, гр. Шумен. Домакин: ДП ”Кабиюк”.

 

Класове (възрастови категории): 2- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода; 3- годишни жребци и кобили от Източнобългарска порода.

Представяне на конете: съгласно схемите, приложени към настоящата програмата.

Метод наоценка:

Прилага се точкова система на оценка. Всеки съдия присъжда от 1 до 10 точки с точност до 0.5. Крайната оценка се формира, като общият брой на точките се разделя на броя на съдийте. На оценка подлежат критериите: Тип; Телесни измерения; Екстериор (I,II,III раздел)*; Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност); Качества на свободен скок (техника, сила).

* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

Номинации: Съгласно правилата за провеждане на тестиране за коне от Източнобългарска порода.

Други номинации: „Шампион на публиката”; „Най-добър тоалет и визия“.

Съдийска комисия: Председател – д-р Крум Рашков; Членове – доц. д-р Юри Вълев, ас. Мая Попова, зооинж. Цоньо Тодоров, зооинж. Галин Савов Тодоров.

Резервни членове – зооинж. Борислав Стефанов, зооинж. Георги Йорданов, доц. д-р Илияна Събева.

Дисциплинарен комитет: Председател – Димитър Алесксандров; Член– Даниел Радулов.

Ринг майстор: Станислав Дечев.

 

Разписание: 29-30.10.2016:

29.10.2016 от 900часа – техническа конференция за участниците; 1300- 1500 часа – оценка на типа, екстериора и качествата на движенията (ходом на твърд терен и тръс).

30.10.2016 от 930часа – преценка качествата на движенията (ходом, тръс, галоп) и качествата на свободен скок (техника, сила). Връчване на награди и номинации.

Домакин: ДП Кабиюк

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти мобилен 0898649244 – Г-н Станислав Дечев; такса за престой за денонощие, закупуване на сено, вацувана зърнена смеска и слама – по действащия на ДП ”Кабиюк” ценоразпис.

 


 


1 общо 8 Предишна 8   Следваща     Квадратура
© 2019 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ