Български
English

Резултати 2 годишни жребци и кобили за сайта

Р Е З У Л Т А Т И

от проведеното 11-12.11.2023 г. тестиране на коне от Източнобългарска порода

 №

 Име на коня

Съдия 1

Съдия 2

 Съдия 3

Съдия 4

Среден резултат

1

АЗАРИЯ NK®

8,06

6,46

6,63

6,67

6,95

 

Тип

9,0

6,0

6,5

7,0

7,13

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,0

6,2

6,3

6,3

6,71

 

Качества на движения:

7,5

6,2

6,2

5,8

6,42

 

    1.Ход

6,5

6,5

6,5

6,0

6,38

 

    2.Тръс

7,5

6,5

6,5

6,0

6,63

 

    3.Галоп

8,5

5,5

5,5

5,5

6,25

 

Свободен скок : 

7,8

7,5

7,5

7,5

7,56

 

    1. Техника

8,0

7,0

7,0

8,0

7,50

 

    2. Сила

7,5

8,0

8,0

7,0

7,63

2

АРМАГЕДОН NK®

6,69

6,33

6,56

6,46

6,51

 

Тип

7,0

7,0

7,0

7,5

7,13

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,5

6,0

6,0

6,0

6,13

 

Екстериор I раздел

6,5

6,5

6,5

6,5

6,50

 

Екстериор II раздел

6,0

5,5

5,5

5,5

5,63

 

Екстериор III раздел

7,0

6,0

6,0

6,0

6,25

 

Качества на движения:

5,5

5,3

5,5

5,8

5,54

 

    1.Коректност на твърд терен

 

 

 

 

0,00

 

    2.Ход

5,0

5,5

5,5

6,0

5,50

 

    3.Тръс

6,0

5,0

5,0

6,0

5,50

 

    4.Галоп

5,5

5,5

6,0

5,5

5,63

 

Свободен скок : 

7,8

7,0

7,8

6,5

7,3

 

    1. Техника

7,5

7,0

7,5

7,0

7,25

 

    2. Сила

8,0

7,0

8,0

6,0

7,25

3

БАЛИСТИКА NK®

8,04

7,13

7,71

6,83

7,43

 

Тип

8,5

7,0

7,5

7,0

7,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,8

7,3

8,3

6,7

7,8

 

Качества на движения:

7,8

7,2

8,0

6,7

7,42

 

    1.Ход

7,0

7,0

9,0

6,5

7,38

 

    2.Тръс

8,5

7,0

7,5

6,5

7,38

 

    3.Галоп

8,0

7,5

7,5

7,0

7,50

 

Свободен скок : 

7,0

7,0

7,0

7,0

7,00

 

    1. Техника

7,0

7,0

7,0

7,0

7,00

 

    2. Сила

7,0

7,0

7,0

7,0

7,00

4

ГОЛД ОФ МАЙ ЛАЙФ

7,77

8,21

7,75

7,79

7,88

 

Тип

10,0

10,0

9,5

8,0

9,38

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,7

7,7

7,5

7,7

7,38

 

Качества на движения:

7,7

8,7

7,5

8,5

8,08

 

    1.Ход

7,5

9,0

8,0

8,5

8,25

 

    2.Тръс

7,5

8,0

7,0

8,0

7,63

 

    3.Галоп

8,0

9,0

7,5

9,0

8,38

 

Свободен скок : 

6,8

6,5

6,5

7,0

6,69

 

    1. Техника

6,5

7,0

6,5

7,5

6,88

 

    2. Сила

7,0

6,0

6,5

6,5

6,50

5

ДОРТМУНД NK-М

7,81

8,29

8,25

8,50

8,21

 

Тип

8,0

8,0

8,0

8,0

8,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,7

7,7

8,0

8,3

7,92

 

Качества на движения:

7,3

8,5

8,0

8,7

8,13

 

    1.Ход

7,0

8,0

7,0

8,0

7,50

 

    2.Тръс

7,0

8,5

8,0

9,0

8,13

 

    3.Галоп

8,0

9,0

9,0

9,0

8,75

 

Свободен скок : 

8,3

9,0

9,0

9,0

8,81

 

    1. Техника

9,0

9,0

9,0

9,0

9,00

 

    2. Сила

7,5

9,0

9,0

9,0

8,63

6

ЗАМБЕЗИЯ ОУШЪН NK®

8,33

9,38

9,38

9,04

9,03

 

Тип

8,0

10,0

10,0

10,0

9,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,2

9,0

9,0

9,0

8,79

 

Качества на движения:

8,2

9,0

9,0

8,7

8,7

 

    1.Ход

8,0

9,0

9,0

9,0

8,75

 

    2.Тръс

8,0

9,0

9,0

9,0

8,75

 

    3.Галоп

8,5

9,0

9,0

8,0

8,63

 

Свободен скок : 

9,0

9,5

9,5

8,5

9,1

 

    1. Техника

9,0

9,5

9,5

8,0

9,00

 

    2. Сила

9,0

9,5

9,5

9,0

9,25

7

ЗЕНОНА РОКС

6,90

7,85

7,06

7,88

7,42

 

Тип

9,0

9,5

9,0

9,5

9,25

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,0

8,3

6,7

9,0

7,50

 

Качества на движения:

5,8

6,3

5,3

6,0

5,88

 

    1.Ход

5,5

5,0

5,0

5,0

5,13

 

    2.Тръс

5,5

7,0

5,0

6,0

5,88

 

    3.Галоп

6,5

7,0

6,0

7,0

6,63

 

Свободен скок : 

6,8

7,3

7,3

7,0

7,06

 

    1. Техника

6,5

7,5

7,5

6,5

7,00

 

    2. Сила

7,0

7,0

7,0

7,5

7,13

8

КАПОЧИНА

7,18

7,26

6,92

7,88

7,31

 

Тип

7,0

7,0

7,0

7,0

7,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,7

6,7

6,5

7,7

6,90

 

Качества на движения:

7,0

7,3

6,2

8,3

7,21

 

    1.Ход

6,5

7,0

6,0

8,0

6,88

 

    2.Тръс

7,0

7,0

6,0

9,0

7,25

 

    3.Галоп

7,5

8,0

6,5

8,0

7,50

 

Свободен скок : 

8,0

8,0

8,0

8,5

8,13

 

    1. Техника

8,5

8,0

8,0

8,5

8,25

 

    2. Сила

7,5

8,0

8,0

8,5

8,00

9

КАШМИР

6,46

7,96

6,21

0,00

6,88

 

Тип

6,5

8,5

5,5

 

6,83

 

Екстериор/I,II,III раздел/

5,8

7,8

5,5

0,0

6,4

 

Качества на движения:

6,5

7,0

5,3

0,0

6,28

 

    1.Ход

5,5

8,0

5,0

 

6,17

 

    2.Тръс

6,5

7,0

5,0

 

6,17

 

    3.Галоп

7,5

6,0

6,0

 

6,50

 

Свободен скок : 

7,0

8,5

8,5

0,0

8,00

 

    1. Техника

7,0

9,0

9,0

 

8,33

 

    2. Сила

7,0

8,0

8,0

 

7,67

10

КЛАРИНА ГРАНДЕ

7,89

9,08

8,42

8,88

8,56

 

Тип

9,0

9,5

9,0

9,0

9,13

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,3

9,3

8,7

9,0

8,82

 

Качества на движения:

7,0

8,5

8,0

9,0

8,13

 

    1.Ход

5,5

8,0

6,5

9,0

7,25

 

    2.Тръс

7,0

8,5

8,5

9,0

8,25

 

    3.Галоп

8,5

9,0

9,0

9,0

8,88

 

Свободен скок : 

7,3

9,0

8,0

8,5

8,19

 

    1. Техника

7,5

9,0

8,0

8,0

8,13

 

    2. Сила

7,0

9,0

8,0

9,0

8,25

11

КОЛ МИ ДЖО

7,65

8,92

7,87

9,67

8,52

 

Тип

7,5

9,0

7,5

10,0

8,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,3

8,8

6,7

9,7

8,12

 

Качества на движения:

7,5

8,3

8,3

9,0

8,29

 

    1.Ход

7,5

8,0

8,0

8,0

7,88

 

    2.Тръс

7,5

8,0

8,5

9,0

8,25

 

    3.Галоп

7,5

9,0

8,5

10,0

8,75

 

Свободен скок : 

8,3

9,5

9,0

10,0

9,19

 

    1. Техника

8,5

9,5

9,0

10,0

9,25

 

    2. Сила

8,0

9,5

9,0

10,0

9,13

12

ФЕРАРИ

7,35

7,27

7,15

0,00

7,26

 

Тип

7,0

7,0

7,5

 

7,17

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,5

6,8

6,5

 

6,61

 

Качества на движения:

7,7

8,0

7,3

0,0

7,67

 

    1.Ход

7,0

9,0

7,0

 

7,67

 

    2.Тръс

7,5

7,0

7,0

 

7,17

 

    3.Галоп

8,5

8,0

8,0

 

8,17

 

Свободен скок : 

8,3

7,3

7,3

0,0

7,58

 

    1. Техника

8,5

7,5

7,5

 

7,83

 

    2. Сила

8,0

7,0

7,0

 

7,33

35

Чанлет

6,69

6,81

6,67

6,71

6,72

 

Тип

7,0

7,0

6,5

7,0

6,88

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,7

6,5

6,3

7,0

6,62

 

Качества на движения:

6,3

6,0

5,8

6,3

6,13

 

    1.Ход

6,0

6,0

5,5

6,5

6,00

 

    2.Тръс

6,0

6,0

5,5

6,0

5,88

 

    3.Галоп

7,0

6,0

6,5

6,5

6,50

 

Свободен скок : 

6,8

7,8

8,0

6,5

7,25

 

    1. Техника

6,5

7,5

8,0

6,5

7,13

 

    2. Сила

7,0

8,0

8,0

6,5

7,38

 

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ