Български
English

Промяна на собственост

Процедура при смяна на собственост

Всяка промяна върху собствеността на коня следва да бъде отразена в раздел IV на уникалния идентификационен документ издаден по Регламент 2021/963/ЕС, както и във валидните паспорти издадените по силата на предходните регламенти. 

 

Необходими документи

  1. Молба за промяна на собственост по образец.
  2. Уникален идентификационен документ (паспорт).
  3. Молба за членство (в случай, че собственика на еднокопитното не е член на сдружението).

 

Процедура

  1. Промяната на собствеността се вписва в уникалния доживотен идентификационен документ (паспорт) от органа издател и се предава на новия собственик.
  2. Ако има повече от един собственик лицето, което отговаря за коня се вписва в паспорта заедно с неговата националност. Ако собствениците са от различни страни, те сами определят националността на коня.
  3. Промяната на собствеността върху коня се отразява във ВетИС, чрез вписване на данните на новия собственик.

 

Молба за смяна на собственост [.docx]

CHANGE OF OWNERSHIP [.docx]

Молба за членство [.docx]

© 2023 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ