Български
English

Резултати 4 годишни кобили

Р Е З У Л Т А Т И

от проведеното изложение на коне от Източнобългарска порода

Име на коня

Съдия 1

Съдия 2

Съдия 3

Съдия 4


Среден резултат

24

АЛЕГРА

7,50

8,72

7,61

8,67

8,13

 

Тип

8,0

9,0

7,5

9,0

8,38

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,0

8,8

7,7

9,0

8,13

 

Качества на движения:

7,5

8,3

7,7

8,0

7,88

 

    1.Ход

7,0

8,0

8,0

8,0

7,75

 

    2.Тръс

8,0

8,0

7,0

7,0

7,50

 

    3.Галоп

7,5

9,0

8,0

9,0

8,38

25

АНИ

6,56

6,50

6,39

7,44

6,72

 

Тип

7,0

6,5

6,5

8,0

7,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,0

6,7

6,7

8,7

7,25

 

Качества на движения:

5,7

6,3

6,0

5,7

5,92

 

    1.Ход

5,0

6,5

5,5

5,5

5,63

 

    2.Тръс

6,0

6,0

5,5

6,0

5,88

 

    3.Галоп

6,0

6,5

7,0

5,5

6,25

26

КАЛИФОРНИЯ

7,00

7,28

6,61

8,44

7,33

 

Тип

8,0

8,0

6,5

9,0

7,88

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,7

7,5

6,7

9,0

7,46

 

Качества на движения:

6,3

6,3

6,7

7,3

6,67

 

    1.Ход

6,0

7,0

6,5

8,0

6,88

 

    2.Тръс

6,5

6,0

6,5

7,5

6,63

 

    3.Галоп

6,5

6,0

7,0

6,5

6,50

27

КЛАРИССА

8,50

8,44

7,89

7,72

8,14

 

Тип

10,0

8,5

9,0

9,0

9,13

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,7

8,8

8,0

8,3

8,21

 

Качества на движения:

7,8

8,0

6,7

5,8

7,08

 

    1.Ход

7,0

7,5

6,0

5,5

6,50

 

    2.Тръс

8,5

8,0

7,0

6,0

7,38

 

    3.Галоп

8,0

8,5

7,0

6,0

7,38

28

СПАРТА КУИН

7,56

8,72

8,17

8,06

8,13

 

Тип

8,0

8,5

8,5

9,0

8,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,5

8,7

8,3

8,8

8,33

 

Качества на движения:

7,17

9,00

7,67

6,33

7,54

 

    1.Ход

6,0

8,5

7,0

6,5

7,00

 

    2.Тръс

7,5

9,0

8,0

6,0

7,63

 

    3.Галоп

8,0

9,5

8,0

6,5

8,00

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ