Български
English

Програма за провеждане на изложение на коне от породата Източнобългарски кон, 2023 година

Асоциация „Източнобългарски кон“, уведомява всички свои членове и собственици на коне от породата, че на 11 и 12 ноември 2023 година организира провеждане на изложение на коне от породата Източнобългарски кон.

След приключване на изложението ще се проведе като самостоятелно мероприятие и тестиране на млади коне от породата Източнобългарски кон и други спортни породи на 2 и 3 годишна възраст.

 

Условия за участие в изложението: коне от Източнобългарска порода, регистрирани в Асоциация „Източнобългарски кон”. Коне от други спортни породи ще бъдат оценявани изън класаця.

Правилата за провеждане на тестиране на коне от Източнобългарска порода” ще бъдат изцяло прилагани (виж в раздел „Документи“ на сайт www.eastbul.com).

 

Дата на провеждане: 11-12.11.2023 година. Място: с. Арбанаси, обл. Велико Търново.  Домакин: ККС „Клоян-92“

 

Заявки за участие: до 05.11.2023 година на e-mail: m_popova1@abv.bg или на тел.0888852447.

 

Класове (възрастови категории): 2- годишни подрастващи мъжки и женски кончета от Източнобългарска порода; 3- годишни подрастващи мъжки и женски кончета от Източнобългарска порода; 4 и повече годишни жребци от породата Източнобългарски кон; 4 и повече годишни кобили от породата Източнобългарски кон; коне от други спортни породи.

 

Метод на оценка:

Прилага се точкова система на оценка. Всеки съдия присъжда от 1 до 10 точки с точност до 0.5. Крайната оценка  се формира, като общият брой на точките се разделя на броя на съдийте. На оценка подлежат критериите: Тип; Телесни измерения; Екстериор (I,II,III раздел)*; Качества на движенията (ход, тръс, галоп, коректност); Качества на свободен скок (техника, сила).

* I-ви раздел – глава, шия, гръбна линия, корпус; II-ри раздел – крайници; III-ти раздел – стави, сухожилия, мускулатура, конституция.

Номинации: Съгласно правилата за провеждане на изложения и тестирания за коне от Източнобългарска порода.

Други номинации: „Шампион на публиката”.

 

Съдийска комисия: Председател –  доц. д-р Илияна Събева; Членове: д-р Крум Рашков; доц.д-р Юри Вълев, зооинж. Галин Савов Тодоров, зооинж. Цоньо Тодоров.

Резервни членове: зооинж. Борислав Стефанов, гл. ас. д-р Мая Попова.

Дисциплинарен комитет: Председател - Захария Яйманова; Член на ДК – Никола Бояджиев.

 

Разписание

11.11.2023:

900 – 1100 часа – Пристигане и настаняване на конете;

1100 – 1200 часа - Преглед на документи и ветеринарен преглед;

1230 - 1300 часа – техническа конференция за участниците;

1330 - 1630 часа – оценка на типа, екстериора и качествата на движенията (ходом и тръс). Връчване на награди и номинации.

12.11.2023:

930 часа – преценка качествата на движенията (ходом, тръс, галоп) и качествата на свободен скок (техника, сила). Връчване на награди и номинации.

Настаняване: по преценка на участниците - за контакти мобилен 0897962083 –  Г-жа Захария Яйманова; такса за престой за денонощие, закупуване на сено, вацувана зърнена смеска и слама –  по действащия на ККС”Калоян-92” ценоразпис.

 

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ