Български
English

Резултати 3 годишни жребци и кобили

Р Е З У Л Т А Т И

от проведеното изложение и тестиране на коне от Източнобългарска порода

 №

 Име на коня

Съдия 1

Съдия 2

 Съдия 3

Съдия 4


Среден резултат

13

АНИТА

7,33

8,13

6,38

8,63

7,61

 

Тип

7,0

8,0

6,0

9,0

7,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,3

8,2

6,0

9,0

7,63

 

Качества на движения:

7,0

8,8

6,0

8,0

7,46

 

    1.Ход

6,5

8,5

6,0

9,0

7,50

 

    2.Тръс

7,5

9,0

6,0

7,0

7,38

 

    3.Галоп

7,0

9,0

6,0

8,0

7,50

 

Свободен скок : 

8,0

7,5

7,5

8,5

7,88

 

    1. Техника

8,0

7,5

7,5

8,0

7,75

 

    2. Сила

8,0

7,5

7,5

9,0

8,00

14

КАМЕЛОТ

7,96

8,44

8,21

8,67

8,32

 

Тип

8,5

8,5

8,0

9,0

8,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,0

7,8

7,5

9,0

7,83

 

Качества на движения:

7,3

8,7

7,8

7,7

7,88

 

    1.Ход

7,0

9,0

7,5

7,0

7,63

 

    2.Тръс

7,0

8,5

8,0

8,0

7,88

 

    3.Галоп

8,0

8,5

8,0

8,0

8,13

 

Свободен скок : 

9,0

8,8

9,5

9,0

9,06

 

    1. Техника

9,0

8,5

9,5

9,0

9,00

 

    2. Сила

9,0

9,0

9,5

9,0

9,13

15

КИА

8,08

9,17

8,69

8,42

8,59

 

Тип

8,0

9,0

8,5

9,0

8,63

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,2

9,3

8,5

8,7

8,42

 

Качества на движения:

8,2

8,8

8,5

7,0

8,13

 

    1.Ход

8,0

8,0

8,5

7,0

7,88

 

    2.Тръс

8,0

9,5

8,5

7,0

8,25

 

    3.Галоп

8,5

9,0

8,5

7,0

8,25

 

Свободен скок : 

9,0

9,5

9,3

9,0

9,19

 

    1. Техника

9,0

9,5

9,0

9,5

9,25

 

    2. Сила

9,0

9,5

9,5

8,5

9,13

16

КЛАРИТИНА ВИП

8,27

8,83

8,46

8,29

8,46

 

Тип

9,0

9,0

9,0

9,0

9,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,8

9,2

8,3

8,7

8,50

 

Качества на движения:

7,5

8,7

8,0

7,0

7,79

 

    1.Ход

6,5

8,0

8,0

7,0

7,38

 

    2.Тръс

7,5

8,5

8,0

7,0

7,75

 

    3.Галоп

8,5

9,5

8,0

7,0

8,25

 

Свободен скок : 

8,8

8,5

8,5

8,5

8,56

 

    1. Техника

9,0

8,5

8,5

8,0

8,50

 

    2. Сила

8,5

8,5

8,5

9,0

8,63

17

КЛАСИКА

7,67

8,79

7,81

0,00

8,09

 

Тип

8,0

9,5

8,0

 

8,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,0

9,3

7,5

0,0

7,9

 

Качества на движения:

7,7

8,3

7,5

0,0

7,83

 

    1.Ход

7,0

8,0

7,5

 

7,50

 

    2.Тръс

7,5

8,5

7,5

 

7,83

 

    3.Галоп

8,5

8,5

7,5

 

8,17

 

Свободен скок : 

8,0

8,0

8,3

0,0

8,08

 

    1. Техника

7,5

8,0

8,0

 

7,83

 

    2. Сила

8,5

8,0

8,5

 

8,33

18

ФЕНКА

8,40

9,04

8,71

8,63

8,69

 

Тип

9,0

9,5

9,0

9,0

9,13

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,3

9,3

8,8

9,0

8,9

 

Качества на движения:

8,0

8,3

8,0

8,0

8,08

 

    1.Ход

7,5

8,0

7,5

7,5

7,63

 

    2.Тръс

8,0

8,5

8,0

7,5

8,00

 

    3.Галоп

8,5

8,5

8,5

9,0

8,63

 

Свободен скок : 

8,3

9,0

9,0

8,5

8,69

 

    1. Техника

8,5

9,0

9,0

9,0

8,88

 

    2. Сила

8,0

9,0

9,0

8,0

8,50

19

ФИОЛА

8,23

9,19

8,83

0,00

8,75

 

Тип

9,0

9,5

9,0

 

9,17

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,5

9,3

9,0

0,0

8,6

 

Качества на движения:

8,2

8,7

8,3

0,0

8,39

 

    1.Ход

7,5

9,0

8,0

 

8,17

 

    2.Тръс

8,5

9,0

8,5

 

8,67

 

    3.Галоп

8,5

8,0

8,5

 

8,33

 

Свободен скок : 

8,3

9,3

9,0

0,0

8,83

 

    1. Техника

8,5

9,0

9,0

 

8,83

 

    2. Сила

8,0

9,5

9,0

 

8,83

20

ЧАД

7,19

8,58

7,63

9,21

8,15

 

Тип

8,0

8,0

7,5

10,0

8,38

 

Екстериор/I,II,III раздел/

6,2

8,3

7,2

9,3

7,8

 

Качества на движения:

5,8

9,0

7,3

9,0

7,79

 

    1.Ход

4,0

9,0

7,5

9,0

7,38

 

    2.Тръс

6,5

9,0

7,5

9,0

8,00

 

    3.Галоп

7,0

9,0

7,0

9,0

8,00

 

Свободен скок : 

8,8

9,0

8,5

8,5

8,69

 

    1. Техника

8,5

9,0

8,0

8,0

8,38

 

    2. Сила

9,0

9,0

9,0

9,0

9,00

21

ЧАРИТА

7,67

8,25

6,75

7,83

7,62

 

Тип

8,0

8,0

7,0

9,0

8,00

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,3

8,5

7,0

8,7

8,12

 

Качества на движения:

6,8

8,0

6,5

6,7

7,00

 

    1.Ход

6,0

8,0

6,5

6,0

6,63

 

    2.Тръс

7,5

9,0

6,5

7,0

7,50

 

    3.Галоп

7,0

7,0

6,5

7,0

6,88

 

Свободен скок : 

7,5

8,5

6,5

7,0

7,38

 

    1. Техника

7,5

8,5

6,5

7,0

7,38

 

    2. Сила

7,5

8,5

6,5

7,0

7,38

22

ЧИКА

8,69

9,35

8,69

8,40

8,78

 

Тип

10,0

10,0

9,0

10,0

9,75

 

Екстериор/I,II,III раздел/

8,0

8,7

8,2

7,8

8,16

 

Качества на движения:

7,5

9,5

8,8

7,0

8,21

 

    1.Ход

7,0

9,5

8,5

7,0

8,00

 

    2.Тръс

7,5

9,5

9,0

6,5

8,13

 

    3.Галоп

8,0

9,5

9,0

7,5

8,50

 

Свободен скок : 

9,3

9,3

8,8

8,8

9,00

 

    1. Техника

9,0

9,0

8,5

8,5

8,75

 

    2. Сила

9,5

9,5

9,0

9,0

9,25

23

ЧИКАГО

7,54

8,60

8,35

7,98

8,12

 

Тип

8,5

9,0

8,5

8,0

8,50

 

Екстериор/I,II,III раздел/

7,3

7,8

8,0

8,7

7,96

 

Качества на движения:

6,3

8,3

7,7

6,5

7,21

 

    1.Ход

6,0

8,0

7,5

6,0

6,88

 

    2.Тръс

6,0

8,5

7,5

6,5

7,13

 

    3.Галоп

7,0

8,5

8,0

7,0

7,63

 

Свободен скок : 

8,0

9,3

9,3

8,8

8,81

 

    1. Техника

7,5

9,5

9,5

8,5

8,75

 

    2. Сила

8,5

9,0

9,0

9,0

8,88

© 2024 Асоциация "Източнобългарски кон". Всички права запазени.
Дизайн и разработка: Силвена УЕБ